Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
eConfidence System
 

eConfidence System е функционално пълно решение за централизирана система от правила за защита на електронни документи (файлове), интегрируеми в съществуващи в корпоративната среда Public Key Infrastructure (PKI) и инфраструктура за управление на електронен обмен (документооборот и e-mail съобщения). Приложима е в разрастваща се и хетерогенна ИТ среда.


Реализацията на програмната система се основава на базовите функционалности за цифров подпис и криптографско шифриране/ дешифриране. Изградена е в съответствие с всички изисквания на международните стандарти за PKI и крипто-обработка на електронни данни, както и с българското законодателство за електронен подпис.

 

Системата осигурява възможност за реализация на повече от един квалифициран цифров подпис за документ. Подписите могат да бъдат полагани по предварително дефинирана и контролирана схема, както йерархични (embeded, nested), така и независими (independent, co-sign) или с произволна комбинирана структура.

За крипто-обработка със средствата на eConfidence System, оригиналните електронни документи (файлове) се включват в приложим в системата XML формат – CSDoc-XML, отговарящ на всички изисквания на стандарта ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). Форматът CSDoc-XML позволява и структурно отразяване на шифрирането на включения документ, като за целта е разширен със структурни елементи съгласно изискванията на спецификациите на W3C XML Encryption Syntax and Processing.


eConfidence System представлява интерес за държавната администрация и организациите от корпоративния сектор – данъчни служби, общини, банки, телекоми, ВиК дружества, електроразпределителни организации, топлофикации, компании с много и териториално обособени офиси. Тези организации работят с много контрагенти и в ежедневната им дейност възниква необходимост от изготвянето и изпращане на голям брой документи (фактури, извлечения, справки, уведомления, типови договори, др). Системата е полезна и на малкия и средния бизнес в ежедневната работа и при комуникацията с техните партньори.

eConfidence System е запазена търговска марка на ‘План С’ ЕООД.
‘План С’ ЕООД си запазва правото за изменения и допълнения без предизвестие на описаните техническите параметри.