Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Описание на продуктите

   

Фамилията eConfidence System

I. eConfidence System™ Enterprise

Версия на програмния продукт, предназначена за работа в корпоративна среда.

Основни функционалности:

o         Поддържане на актуални данни за информационните обекти в БД;

o         Cформиране на пакети от документи с еднотипна крипто-обработка;

o         Визуализация на оригиналното съдържание на обработваните електронни документи;

o         Управление на процесите за крипто-обработка на пакетите от документи в съответствие с предписанията (схемите) за реализация на крипто-операциите;

o         Управление на достъпа до функционалностите на системата и данните в БД;

o         Управление на защитено пространство за съхранение на обработваните електронни документи (файлове) и техните копия за интерфейс с други приложения от операционната среда;

o         Централизирана проверка за валидността на сертификати, включително и директно в CRL на CA заявка;

o         Дешифриране на криптирани документи с програмни средства от фамилията eConfidence System 

o         Визуализация на данни за изпълнени цифрови подписи на електронен документ със средства от фамилията eConfidence System™ и маркировка за валидността на отделните подписи;

o         Архивиране на цифрово подписани документи за неопределен период от време със синхронизирани с източници за времеви еталони проверки за валидност на приложимите сертификати;

o         Журналиране на събития и действия на операторите, с възможности за справки в системните журнали (logs);  

eCS Server

Приложният сървер на системата има 2-слойна архитектура - междинен (midleware) слой за реализация на логиката на основните функционалности и слой за базовите функции. Реализира следните основни функции:

o         поддържа в актуално състояние данните за информационните обекти в БД на системата eCS DB, като за целта осигурява интерфейс със СУБД;

o         контролира достъпа до ‘защитеното’ пространство на системата за съхранение на обработваните електронни документи (файлове);

o         контролира правата на потребителите за изпълнение на крипто-операции в съответствие със схемите за обработка на пакетите;

o         реализира логиката за крипто-обработка на формирани пакети от документи;

o         поддържа системните журнали за документиране на събития и действия на операторите;

o         осъществява on-line връзка за проверка на сертификати в CRL на доставчици на удостоверителни услуги директно или с OCSP заявка;

o         защитен SSL обмен на данни с клиентските модули;  

eCS Actor

Клиентският модул реализира потребителския интерфейс за работа на операторите със системата.

Функционалности:

o         контролира правата на потребителите за достъп до функционалностите на системата, и в съответствие с тях управлява работата с различните форми на потребителския интерфейс;

o         инициира изпълнението на операции;

o         реализира операции за интерфейс с компоненти на операционната система в работната станция и с приложения от операционната среда – например, с драйвери на смарткарти;  

II. eConfidence SystemLite

Версията е реализирана като независимо изпълним модул eCS Protector и удовлетворява изискванията за ползване от индивидуални потребители.

Основни функционалности:

o         формиране на пакети от документи за крипто-обработка, като се допуска цифрово подписване и/или шифриране на документи (файлове);

o         формирането на пакет и крипто-операциите се разглеждат като непрекъсваем процес – без ‘отлагане във времето’ на стъпки от процеса; не се допуска формиране на нов пакет до приключване на обработката на текущия пакет;

o         поддържа единствено режим „индивидуален потребител”;

o         поддържане на БД само за основните информационни обекти - данни за сертификатите и публичните ключове на получатели на шифрирани документи;

o         визуализация на оригиналното съдържание на обработваните електронни документи;

o         визуализация на данни за изпълнени цифрови подписи на електронен документ със средства от фамилията eConfidence System, маркировка за валидността на подписите;

o         проверка за валидността на сертификати, включително и директно в CRL на CA или с OCSP заявка;

o   дешифриране на криптирани документи с програмни средства от фамилията eConfidence System

 

III. eCS CheckUp

Това е независимо изпълним модул, който е предназначен за:

o         проверка валидността на цифрови подписи, реализирани със средства от фамилията на eConfidence System;

o         визуализация на данни за изпълнени цифрови подписи на електронен документ с маркировка за валидността;

o         дешифриране на електронни документи (файлове), шифрирани със средства от фамилията на eConfidence System;

eConfidence System е запазена търговска марка на ‘План С’ ЕООД.
‘План С’ ЕООД си запазва правото за изменения и допълнения без предизвестие на описаните техническите параметри. 
 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk