Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Четвъртък, 14 Декември 2006 15:00

'План С' ЕООД е приет за пълноправен член на Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ).

За БАИТ
БАИТ е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. от седем фирми учредители към момента в нея членуват повече от 170 фирми, повечето от които са водещи в областта на хардуера, софтуера, системната интеграция, телекомуникациите, Интернет и други области на ИКТ пазара у нас. Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като налага информационните технологии за приоритетни в развитието на държавата. Асоциацията се стреми да работи за създаване на нормална пазарна среда в България и в частност в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара, за стриктно спазването на законите, включително и от страна на държавната администрация. Важна задача, стояща пред БАИТ е, да способства за оптималното усвояване на средствата, които ще бъдат отпуснати на България от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС за развитие на информационното общество в страната при максимално участие на българските фирми в този процес. БАИТ е активен партньор на държавните и законодателни органи при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, за постигане на своите цели си сътрудничи и с други неправителствени браншови и работодателски организации. АИТ е член на Световния алианс за информационни технологии и услуги (WITSA) и на Европейската асоциация за информационни технологии (EICTA), поддържа плодотворно сътрудничество с редица сродни организации в други държави. Партньор е в проекта на Европейския съюз по програма за насърчаване на бизнеса (BSP), участва в проекта „Инициатива информационно общество за Югоизточна Европа” (ISIS) и други. БАИТ е организатор и на най-голямото специализирано изложение по информационни и комуникационни технологии в България БАИТ ЕКСПО, което през 2006 навърши 11 години.