iKnow

система за електронно обучение

Уеб платформа за електронно обучение iKnow

iKnow е уеб базираната информационна система, която обединява най-съвременните информационни технологии за предоставяне на информационни услуги и обработка на информация за целите на електронното и дистанционното обучение. Предвидени са и възможности за многоканално online общуване в Интернет среда между отделните потребители на системата, включително чрез чат, аудио и видео канали.

iKnow е внедрена в най-големия и най-стар университет в България - Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Системата обслужва учебния процес на няколко факултета. iKnow е с богата функционалност, гъвкавост, работата с нея е удобна и лесна за потребителите. Системата показа висока надеждност и при високо натоварване, дори в периодите, когато всички студенти и преподаватели преминаха на дистанционно обучение през iKnow.

e-Medievalia site
eMedievalia elearning system


Информационната система iKnow е предназначена за следните групи потребители:

 • Висши учебни заведения. Освен за университетски курсове в България, системата може да се използва и за обучения (включително и платени) по международни програми с участници от различни университети и провеждане на видеоконференции.
 • Средни училища и колежи.
 • Частни фирми за обучение, езикови курсове, курсове за ученици и кандидат-студенти, програми за професионално обучение.
 • Големи компании за целите на вътрешно обучение

Системата iKnow притежава надеждна система за информационна сигурност, която е с многослойна многокомпонентна структура. Прилага се надеждна интегрирана система за контрол на достъпа, базиран на потребители, права (контролиран достъп до информация и конкретни информационни обекти), роли (достъп до определени функционалности на системата).

С цел оптимизация на разходите и включване в бюджетните рамки, системата iKnow се базира основно на продукти тип Open Source с много ниска цена на придобиване и притежание.

Информационната система iKnow е съвременен програмен продукт, предназначен за многопотребителска, многозадачна работа в мрежова среда и в Интернет.

Системата се изгражда чрез 3-слойна централизирана структура – централна база данни (DB server), сървер за приложения (application server) и тънък клиент - браузър.

Достъпът на потребителите до информационните ресурси е контролиран, на базата на потребители с предварително дефинирани роли, права. Достъпът на потребителите се осъществява по протокол HTTPS през Интернет среда.Информационната система iKnow се състои от 3 подсистеми:

• Подсистема за управление на съдържанието (Content Мanagement System)

• Подсистема за електронно обучение (eLearning Мanagement System)

• Подсистема за видеоконферентни връзки и виртуална класна стая.

20131223-iKnow-Logic-structure-680.gif

С цел оптимизация на разходите и включване в бюджетните рамки, системата iKnow се базира основно на продукти тип Open Source с много ниска цена на придобиване и притежание.

Динамичният портал, базиран на CMS Joomla, позволява гъвкаво управление на автоматизирана система за управление на съдържанието на сайта, възможност да се публикува лесно и бързо практически неограничен брой страници, информация, документи, снимков материал, видеоинформация, форуми, чатове, видео и аудио конферентни връзки и др.

Едни от най-важните аспекти на добрата CMS е лесната и бърза работа с нея и множеството възможности за обработка на съдържанието. Основното предимство на тези системи е, че не е необходимо да се познават езиците за програмиране. Тези системи предоставят текстов и графичен редактор, който разполага със същите функции и възможности, като на стандартните текстообработващи програми от типа на MS Word. По този начин лесно може да се подготвят текстовете, графичната, аудио и видео информация за уеб сайта.

Осигурена е възможност за публикуване на новини, интересна информация, страници за организираните конференции, симпозиуми и т.н.

Тази подсистема е организирани в две части:

Потребителска част – със свободен достъп от всички потребители / посетители в Интернет;

Административна част – с контролиран достъп само на оторизирани потребители със съответните права за създаване и управление на съдържанието на сайта и за системната му администрация.


Предимства на избрания подход за реализация

• Порталът може да се изгражда на етапи и е лесно проектът динамично да се развива, като се променя и развива функционалността, в зависимост от нуждите.

• Има вграден модул за управление на многоезичната поддръжка, което много улеснява поддръжката на сайта, създаването и редактирането на съдържанието от страна на авторите на статии и материали.

• В потребителската и административната секция се поддържа интерфейс на различни езици, като за всеки от авторите и администраторите може да се укаже предпочитан език на интерфейса.

• WEB дизайн на цялостната визия на базата на предварително уточнен професионален темплейт.

• Анимирани менюта, с възможност за указване кои менюта на кои страници от сайта да се визуализират.

• има изключително удобен интерфейс за поддръжка на сайта (публикуване и редактиране на информация, статии ...). Потребител със стандартна компютърна грамотност (MS Windows, MS Office) с лекота може да започне работа със системата след кратко обучение.

• осигуряват се и добри средства за Search Engine Optimization (SEO). За да се постигнат добри резултати, трябва да се създаде и определена култура и дисциплина при въвеждането на информацията от страна на авторите на отделните материали, като се спазват определени препоръки.

• Картата на сайта позволява не само бързо ориентиране в сайта от потребителя и подобрява индексирането от страна на търсещите роботи..

• В сайта са вградени и модули за разширен анализ на посещенията на сайта. Те работят online и съхраняват структурирана детайлна информация за посещенията:

• Модул за резервно копие на пълното съдържание на сайта. С негова помощ администраторът на сайта може да управлява процесите по архивиране и възстановяване на цялото съдържание на сайта (материали и съдържанието на таблиците в СУБД).

• Анимирани банери, с възможност за указване на кои страници от сайта да се визуализират.

• Дизайн на вътрешни страници със снимки и линкове към брошури, документи и др.

• WEB базиран модул за редактиране на информацията и разположението й по страниците на сайта, защитен с парола.

• Възможност за определяне кои статии да се показват на първа страница.

• Форма Контакти с Open Street Map карта.

• Фотогалерия с възможност за слайд-шоу от различни събития.

• Зареждане на видеоматериал в различни видеоформати – презентации, обучения.

• Допълнителни модули за повишаване на сигурността на системата.

• Оптимизация на търсещите машини (SEO-Search Engine Optimization). Въвеждане на ключови думи и мета описания, улесняващи търсещите машини.

• Регистрация на сайта в Google. Регистрацията на сайта става чрез специализирани инструменти, които позволяват динамично да се следи състоянието на сайта от гледна точна на видимост, индексиране, статистика на търсенията и много други параметри, позволяващи непрекъснато подобрение и оптимизация на сайта.

• Модул RSS за уведомяване за публикувани новини.

• Модул за контролиран достъп на регистрираните потребители до различни документи и изображения.

• Модул за облекчено въвеждане на информация за отделните продукти, възможност за коментари.

Може да се добавя допълнителна функционалност от голямо разнообразие на допълнителни модули.

Тази подсистема позволява организирането и издаването на научно списание с ефектна визия и богати възможности. Позволява публикуването на различни научни статии, на служителите на отделните катедри, участващи в проекта.

За организирането на своеобразното научно списание ще се използват най-съвременни Интернет компоненти, които позволяват лесно и бързо публикуване на материалите в сайта. Ще могат да се прилагат разнообразни илюстративни материали, които да се интегрират в самата статия – изображения, презентация, аудио-материали, видео-материали. Системата разполага с богати възможности за автоматизирана обработка на изображенията и за създаване на галерии. Ще се вземат специални мерки за Search Engine Optimization, които ще позволи материалите да се класират в челните места при търсене в Интернет. Така при търсене в Интернет вероятността за намиране на статия от сайта нараства, както и нараства вероятността за повишаване на импакт-фактора й.

Има възможност за класифициране на статиите по различни рубрики, етикети и т.н. За всеки автор има кратко представяне със снима и кратка биография. Могат да се търсят и статии, според техните автори, рубрики, раздели, брой на изданието, етикети, ключови думи и др.

Могат са се организират и блогове и дискусионни групи по различни научни проблеми.

Подсистема eLearning поддържа богата функционалност:

Дефиниране на потребители в системата, всеки в различни предварително дефинирани роли с права на достъп. Тъй като има интеграция между отделните подсистеми, то системата iKnow работи с база данни за потребителите, обща и за двете подсистеми.

Създаване на курсове с големи презентационни възможности.

Това се извършва чрез така наречените Ресурси. Модyлът "Ресурси" предоставя механизъм за качване в сайта и визуализация за обучаемите на всякакви електронни ресурси. Най-използваните са документи в MS Word, MS PowerPoint, Flash анимации, видео, звук и др. Файловете могат да бъдат качвани и администрирани на сървъра или да бъдат създавани на момента посредством формуляри в самата система (напр. за текстови или НТML ресурси). Могат да бъдат добавяни връзки към външни ресурси от Интернет или тяхното съдържание може да бъдат безпроблемно интегрирано в интерфейса на курса.

Създаване и управление на учебната програма за курсовете – графици на виртуалните занятия, междинни и финални тестове и изпити.

Справки и анализи на резултатите на обучаемите.

Проучвания и обратна връзка.

Преподавателите могат да използват модула, за да получават обратна информация от обучаемите, да научат повече за тях и да придобият представа за своето собствено преподаване.

Експорт на резултатите на обучаемите.

Импорт на тестовете, подготвени в други LMS.

SCORМ пакетът e архив, който съдържа уеб ресурси, пакетирани според стандарта SCORМ за учебни обекти (learning objects). Този архив може да съдържа уеб страници, графики, Javascript програми, Flash презентации и всичко друго, което може да се разглежда чрез WEB браузър. Мoдyлът SCОRМ позволява да се зареждат стандартни SCORМ архиви и да се интегрират в учебните курсове.

Дефиниране и управление на дискусионни форуми.

Форумите могат да бъдат структурирани по различен начин и могат да позволяват поставянето на оценки от другите участници за всеки отделен постинг. Форумите могат да бъдат разглеждани по много различни начини и могат да имат прикрепени файлове. Абонирането за даден форум означава, че участникът получава съобщение всеки път, когато бъде добавен нов постинг.

Система за зареждане и изтегляне от потребителите с контролирани права на разнообразни типове файлове от хранилище за файлове.

Мощна система за търсене и филтриране на съдържанието по различни критерии.

Система за мигновени съобщения (чат).

Online календар с графици за събития.

Online новини и обяви.

Тестове.

Модулът "Тест" (Quiz) позволява на преподавателя да създава тестове в множество варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. Въпросите се пазят в категоризирана база данни и могат да се използват от повече от един курс или да се използват повторно в последователни курсове. Тестовете могат да се правят по няколко пъти за подобряване на резултата. Преподавателят решава дали да напише рецензия за постиженията на обучаемия на теста или да му покаже верните отговори. Тестовете могат да бъдат оценявани по система, определена от самия преподавател. Позволява изграждане на база данни от въпроси, които се използват за изграждане на тестовете. Тестовете могат да бъдат подреждани по категории. Всеки тест може да има индивидуален срок на валидност, след който той не е достъпен. Възможност за показване на верните отговори. Въпросите и отговорите към тях могат да бъдат пренареждани. Въпросите позволяват включване на НТML код и изображения. Въпросите могат да бъдат зареждани от външен файл. Поддържат се следните видове въпроси:

 • с множествен отговор;
 • с отговор тип вярно – невярно;
 • с отговор за съвпадение;
 • с произволен въпрос;
 • с отговор от тип кратък текст и др.

Създаване и управление на база данни знания тип Wiki.

Задания.

Заданията се явяват основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната работа с обучаемите. Заданието от тип "Онлайн текст" предполага творчески отговор от обучаемия. За хуманитарните специалности такъв вид задание се използва за написване на есе.

Практикум.

Модулът "Работилница" наричан още "Практикум" (Wоrкshоp) е учебна дейност, която позволява оценка на даден проект от участниците в курса. Идеята е проектът да бъде създаден от някои от обучаемите и да се даде възможност на другите да дадат своето мнение по него. Проектът може да бъде зададен и от преподавателя.

Речници.

Речникът позволява да се поддържа списък от термини във форма, подобна на речник. Записите могат да бъдат в много различни формати. Преподавателите могат да прехвърлят записи от един речник в друг. Има и възможност термините, вкарани в речник автоматично, да бъдат подчертавани при всяко тяхно използване на страницата и щракване върху тях да отвежда към дефиницията им в речника.

Работна тетрадка.

Модулът "Журнал" или наричан още "Работна тетрадка" (Jоurnаl) е една много важна дейност за контрол и прогнозиране на постиженията на обучаемите. Преподавателят може да помоли обучаемия да се концентрира върху определена тема, като обучаемият може да променя и прецизира отговорите си във времето. Отговорите са видими само за преподавателя, който може да предлага рецензия и да оценява записите в журнала. Препоръчително е всяка седмица да се правят записи в журнала. Журналът може да бъде оценяван и обучаемият има право да променя отговорите си. Обучаемият може да редактира своя отговор според изучения материал. Отговорът на обучаемия в тази форма е достъпен само за преподавателя.

Уроци.

Мoдyлът "Урок" (Lesson) представя учебното съдържание по интересен и интерактивен начин. Той се състои от поредица от страници, всяка страница обикновено завършва с въпрос с няколко възможни отговора. В зависимост от отговора на обучаемия, той продължава напред или са връща назад към предишната страница. Движението през урока може да бъде праволинейно, но също така и доста усложнено в зависимост от логическата структура, заложена в него, и особеностите на представяния материал.

В информационната система iKnow са интегрирани мощни възможности за многоканална online връзка, която да свързва лекторът с обучаемите. Контролираният достъп за оторизираните потребители позволява пълноценно да се използват възможностите за така наречената „Виртуална класна стая“. Тези възможности могат да се използват за много и различни цели, например:

• Дистанционно обучение

• Дистанционни консултации с обучаемите

• Провеждане на дистанционни срещи и обсъждания по организационни и научни въпроси.Това е WEB конферентна система за дистанционно обучение.

Системата осигурява в реално време обмен на текстова и графична информация чрез виртуална черна дъска, основа за която могат да бъдат разнообразни файлови типове – напр. MS PowerPoint, MS Word, Adobe Acrobat PDF и др. Върху тяхното съдържание в реално време лекторът може да чертае и пише с различни цветове, като това се наблюдава в реално време от свързаните обучаемите.

Паралелно с това се осигурява множество едновременни аудио и видео връзки, чатове.

Тази подсистемата е интегрирана с подсистемата eLearning и осигурява:

• Създаване на множество online сесии и контролиран достъп и обмен между обучаемите по време на лекцията.

• Интеграция с подсистемата eLearning за създаване на графици и времеви прозорци за лекции и сесии.

• Запис на лекциите/сесиите (презентация, аудио и видеоинформация).

Изисквания към работните места на системата

Персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон с Интернет свързаност с необходимата скорост, съобразно ползваното съдържание. Операционна система MS Windows, Linux, Android. Браузер MS Edge, Mozilla Firefox (последна версия) или Chrome (последна версия) и разрешени Javascripts.

Изисквания към сърверите на системата

Системата iKnow трябва да работи на поне 2 отделни сървера.
Инсталацията може да се направи по 2 начина:
 • на виртуални сървъри в център за данни;
 • на реални сървъри.
Няма особено високи изисквания към техническите параметри на техниката – съвременен сървер от нисък клас би се справил с натоварването при първоначалния период на експлоатацията.

Тъй като системата е скалируема и мащабируема, то при повишаване на натоварването е възможно повишаване на параметрите на техническите средства.

Примерни технически параметри на 2 броя сървери за хостване на системата:

 • Processor 1 x Intel Xeon Quad-Core
 • RAM 16 / 32 GB
 • Storage Controller SATA with RAID
 • Hard Drive 2x1TB HDD
 • Optical Storage DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
 • Networking Gigabit LAN
 • Power AC 230 V (50 Hz)

Базовото програмно осигуряване

Изискванията за базовото програмно осигуряване се задават от изискванията на използваните платформи:

Сървер 1

 • Ubuntu и Apache
 • MySQL
 • PHP

Сървер 2

 • Ubuntu
 • Ruby on Rails

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

План С ЕООД
Бизнес център Фродексим
ул. Васил Левски No 154
с. Мрамор 1261
office@planc.biz, www.planc.biz
тел. 02 971 2007, моб. 0898 555 679
инж. Роберт Кюнстлер - управител

Записване
Потребителски предпочитания за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ще получите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, този уебсайт може да не функционира според очакванията.
Приемане на всички
Отказване на всички
System
Main system
Приемам
Отказ